De avond van de zevende juli

“De avond van de zevende juli” is een blijspel in 3 bedrijven van Gerard van Dijk, geregisseerd door Jos Bongaerts.

Ten huize van de notarisfamilie van Wijngaarden is het een drukte van jewelste. Mevrouw van Wijngaarden wil alles tip top in orde hebben voor het bezoek van haar nieuwe vriendin: freule Henriette van Terwinselen. Speciaal voor die gelegenheid heeft zij een butler aangeworven.

Als de butler te laat op het appèl verschijnt en notaris van Wijngaarden in de problemen geraakt door een brief waarvan hij niets begrijpt, gaan de poppen aan het dansen.

De huishoudster van het gezin ziet de komst van de butler helemaal niet zitten en vindt steun bij Jan en Anke, de zoon en dochter.

Als er in de loop van het verhaal ook nog een onverwachte gast en een jonge dame ten tonele verschijnen, is de verwarring compleet. Ingrediënten en verwikkelingen genoeg om u een plezierige toneelavond te bezorgen.

De personages van deze voorstelling zijn:

MARTIN VAN WIJNGAARDEN dorpsnotaris, een gemoedelijk, goedhartig man.
Gespeeld door Rudi Bonnet

AMELIE zijn vrouw. Wat ‘deftiger’ dan haar man en wat aan de bazige kant.
Gespeeld door Caroline Pairoux

JAN hun zoon. Een vlotte, sportieve knaap.
Gespeeld door Thijs Vandoren

ANKE hun dochter. Een charmant meisje. Intelligent, geestig en zo nu en dan een beetje ‘kattig’.
Gespeeld door Annelies Derkoningen

HANNA de huishoudster. een trouwhartige ziel.
Gespeeld door Yolanda Geebelen

HENRIËTTE VAN TERWINSELEN Een ‘deftige’, maar berooide freule.
Gespeeld door Sterre Solanum

ENGELBERT ANGEVARE een dorre, stijve, stakerige, doch ‘nette’ huisknecht.
Gespeeld door Dirk Wirix

HARRY DE GLINT een vrolijke, sportieve advocaat.
Gespeeld door Peter Van Oosten

JOKE VAN ANRAAD een lief, charmant meisje.
Gespeeld door Leanne Bongaerts